Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Κορυδαλλού| Πολίτες Για τον Κορυδαλλό- Γρηγόρης Γουρδομιχάλης
✉️ andreas.alexopoulos1@gmail.com

Η δημόσια παιδεία σε απαξίωση
Πολίτες Για τον Κορυδαλλό
andreas_alexopoulos QR Code